Anaplasma phagocytophilum je pôvodcom granulocytárnej anaplazmózy ľudí a zvierat. V Európe je prenášaná kliešťami z rodu Ixodes a to ajmä druhom Ixodes ricinus. Rezervoárovými hostiteľmi sú viaceré druhy stavovcov, ktoré sú špecificky viazané na určité genotypy tejto vnútrobunkovej baktérie. Vzhľadom na väčšiu genetickú heterogenitu A. phagocytophilum v Európe je jej ekologická asociácia s rezervoárovými hostiteľmi nie úplne objasnená. Na lepšie pochopenie potenciálneho risku prenosu A. phagocytophilum na ľudí a domáce zvieratá je potrebné objasniť cirkuláciu rôznych genotypov tejto baktérie a jej asociáciu s rôznymi rezervoárovými hostiteľmi. Našim cieľom bolo určiť vnútrodruhovú variabilitu kmeňov A. phagocytophilum cirkulujúcich v severnom Taliansku (provincia Trentino) u kliešťov cicajúcich na širokom spektre hostiteľov ako napríklad na psoch, ovciach, vtákoch, hlodavcoch, vysokej lesnej zvery a tiež kliešťoch cicajúcich na ľuďoch. Celkom 821 kliešťov I. ricinus z vegetácie, 284 kliešťov cicajúcich Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 13 na rôznych hostiteľoch (psy, ovce, vtáky, hlodavce, vysoká lesná zver, ľudia) a 1295 vzoriek krvi z hlodavcov bolo pomocou PCR a Real-time PCR analyzovaných na prítomnosť baktérie A. phagocytophilum. Vnútrodruhová variabilita a fylogenetické stromy boli zostrojené pomocou analýzy sekvencii (msp4, groEL) z pozitívnych kliešťov z vegetácie, z pozitívnych kliešťov z hostiteľov a krvných vzoriek z hlodavcov. Následne fylogenetické stromy poukázali na dve hlavne skupiny genotypov A. phagocytophilum cirkulujúcich v severnom Taliansku. Prvá skupina pozostávala z kmeňov nájdených u vysokej lesnej zvery, oviec, psov, ľudí a kmeňov nájdených u kliešťov z vegetácie a druhá skupina genotypov pozostávala len z kmeňov nájdených v krvných vzorkách u hlodavcov. Tieto genotypy z hlodavcov boli identické s genotypmi nájdenými u kliešťov I. trianguliceps na Slovensku a UK [1]. Naša štúdia sa prikláňa k hypotéze o existencii dvoch separovaných enzootických cykloch A. phagocytophilum cirkulujúcich v Európe a taktiež objasňuje pôvod kmeňov ohrozujúcich ľudí ako aj domáce zvieratá

Baráková, I.; Rizzoli, A.; Carpi, G.; Derdáková, M. (2013). Anaplasma phagocytohilum in Northern Italy = Anaplasma phagoctophilum v severnom Taliansku. In: Interaktívna konferencia Mladych Vedcov, Preveda (SK), 4-5 May 2013: 12-13. ISBN: 978-80-970712-5-7. url: http://www.preveda.sk/media/var/files/Zbornik%202013%20final.pdf handle: http://hdl.handle.net/10449/23495

Anaplasma phagocytohilum in Northern Italy = Anaplasma phagoctophilum v severnom Taliansku

Rizzoli, Annapaola;
2013-01-01

Abstract

Anaplasma phagocytophilum je pôvodcom granulocytárnej anaplazmózy ľudí a zvierat. V Európe je prenášaná kliešťami z rodu Ixodes a to ajmä druhom Ixodes ricinus. Rezervoárovými hostiteľmi sú viaceré druhy stavovcov, ktoré sú špecificky viazané na určité genotypy tejto vnútrobunkovej baktérie. Vzhľadom na väčšiu genetickú heterogenitu A. phagocytophilum v Európe je jej ekologická asociácia s rezervoárovými hostiteľmi nie úplne objasnená. Na lepšie pochopenie potenciálneho risku prenosu A. phagocytophilum na ľudí a domáce zvieratá je potrebné objasniť cirkuláciu rôznych genotypov tejto baktérie a jej asociáciu s rôznymi rezervoárovými hostiteľmi. Našim cieľom bolo určiť vnútrodruhovú variabilitu kmeňov A. phagocytophilum cirkulujúcich v severnom Taliansku (provincia Trentino) u kliešťov cicajúcich na širokom spektre hostiteľov ako napríklad na psoch, ovciach, vtákoch, hlodavcoch, vysokej lesnej zvery a tiež kliešťoch cicajúcich na ľuďoch. Celkom 821 kliešťov I. ricinus z vegetácie, 284 kliešťov cicajúcich Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika 13 na rôznych hostiteľoch (psy, ovce, vtáky, hlodavce, vysoká lesná zver, ľudia) a 1295 vzoriek krvi z hlodavcov bolo pomocou PCR a Real-time PCR analyzovaných na prítomnosť baktérie A. phagocytophilum. Vnútrodruhová variabilita a fylogenetické stromy boli zostrojené pomocou analýzy sekvencii (msp4, groEL) z pozitívnych kliešťov z vegetácie, z pozitívnych kliešťov z hostiteľov a krvných vzoriek z hlodavcov. Následne fylogenetické stromy poukázali na dve hlavne skupiny genotypov A. phagocytophilum cirkulujúcich v severnom Taliansku. Prvá skupina pozostávala z kmeňov nájdených u vysokej lesnej zvery, oviec, psov, ľudí a kmeňov nájdených u kliešťov z vegetácie a druhá skupina genotypov pozostávala len z kmeňov nájdených v krvných vzorkách u hlodavcov. Tieto genotypy z hlodavcov boli identické s genotypmi nájdenými u kliešťov I. trianguliceps na Slovensku a UK [1]. Naša štúdia sa prikláňa k hypotéze o existencii dvoch separovaných enzootických cykloch A. phagocytophilum cirkulujúcich v Európe a taktiež objasňuje pôvod kmeňov ohrozujúcich ľudí ako aj domáce zvieratá
Anaplasmasmosis
Genetic variability
Anaplasmasmosis
Variabilità genetica
978-80-970712-5-7
2013
Baráková, I.; Rizzoli, A.; Carpi, G.; Derdáková, M. (2013). Anaplasma phagocytohilum in Northern Italy = Anaplasma phagoctophilum v severnom Taliansku. In: Interaktívna konferencia Mladych Vedcov, Preveda (SK), 4-5 May 2013: 12-13. ISBN: 978-80-970712-5-7. url: http://www.preveda.sk/media/var/files/Zbornik%202013%20final.pdf handle: http://hdl.handle.net/10449/23495
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
2013 Zbornik Bratislava.pdf

accesso aperto

Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 2.89 MB
Formato Adobe PDF
2.89 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/10449/23495
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact